• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności

Szczegóły
Kod ACK-EBiO
Jednostka organizacyjna Akademickie Centrum Kształcenia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia studia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.00, w soboty od 9.00-13.00 (według grafiku dyżurów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie.
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (co najmniej I stopnia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne).

Po ukończeniu studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa i obronności absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu tj. edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, zaś absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do prowadzenia edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450), rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz Ustawą o Szkolnictwie Wyższym (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.).

W ramach zajęć proponujemy między innymi: metodykę przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa, obronę cywilną,  metodykę sportów i specjalności obronnych, psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych.

Przedmiot pierwsza pomoc przedmedyczna jest realizowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Koordynator studiów: dr inż. Waldemar Kozaczyński

Czas trwania: 3 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 500,- PLN


 

Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

  • zapisać się na studia podyplomowe poprzez system IRK,
  • wygenerować ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK,

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK (np. jako pdf),
  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wraz z suplementem (wymagane ukończone studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • skan zaświadczenia o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym (jeżeli nie wynika to z suplementu do dyplomu).

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • oświadczenie o niekaralności.