• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Koordynator zespołu opiekuńczo-terapeutycznego osób starszych

Szczegóły
Kod ACK-KZOTOS
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.00, w soboty od 9.00-13.00 (według grafiku dyżurów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie.
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Charakterystyka: studia dla absolwentów kierunków: fizjoterapia (co najmniej I stopnia), medycznych i pielęgniarstwo. Prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy
i umiejętności związanej z rehabilitacją, pielęgnowaniem i terapią osób starszych (neurologia gerontologiczna, ortopedia gerontologiczna, reumatologia gerontologiczna, psychiatria gerontologiczna, profilaktyka i leczenie odleżyn). Ponadto dostarczyć mają wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania, promocji zdrowia, organizacji opieki zdrowotnej i życia osób w podeszłym wieku, farmakologii w gerontologii,
werbalnego i niewerbalnego komunikowania się z osobą starszą.

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy z osobami starszymi, mieszkańcami domów opieki społecznej, pacjentami zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych, domów dziennego pobytu itp. Ponadto zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna dostarczyć ma umiejętności oraz kompetencji do kierowania zespołem terapeutyczno-opiekuńczym. Studia kończą się pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 600,- PLN


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

  • zapisać się na studia podyplomowe poprzez system IRK,
  • wygenerować ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK,

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK (np. jako pdf),
  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia