• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Taniec i Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej

Szczegóły
Kod ACK-TAFAR
Jednostka organizacyjna Akademickie Centrum Kształcenia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia studia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.00, w soboty od 9.00-13.00 (według grafiku dyżurów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie.
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca i muzyki, zapoznanie z różnymi formami ruchu, oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu i dźwięku. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kompozycje ruchowe, techniki taneczne, techniki gimnastyczne z muzyką (podstawy aerobiku i stepu), techniki relaksacyjne, pantomima. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację instruktora rekreacji ruchowej AWF fitness – nowoczesne formy gimnastyki.

Dodatkowe informacje: Osoby, które nie są absolwentami kierunków: wychowanie fizyczne (co najmniej I stopnia), kierunku sport, turystyka i rekreacja (co najmniej  I stopnia), aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym lub trener osobisty z dietetyką sportową lub nie posiadają uprawnień instruktora rekreacji ruchowej z innej specjalności – w celu uzyskania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej AWF w w/w specjalności, muszą zrealizować część teoretyczną kursu instruktora rekreacji ruchowej AWF(organizowaną w Akademickim Centrum Kształcenia).

Część teoretyczna jest dodatkowo płatna. Jej koszt wynosi 500,- zł.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Artur Fredyk

Czas trwania:  3 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 500,- PLN

 


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

  • zapisać się na studia podyplomowe poprzez system IRK,
  • wygenerować ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK,

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK (np. jako pdf),
  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • skan legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ( w przypadku posiadania takich uprawnień),
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl
  • oświadczenia o stanie zdrowia