• log in
  • create an account

Rekrutacja do szkoły doktorskiej 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

 

Aktualności na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Szanowni kandydaci, zapraszamy do śledzenia zakładki  "Aktualności" po zalogowaniu się na indywidualnym koncie IRK. Na bieżąco wyświetlane są ważne informacje.

 

Informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej dostępne są pod poniższym adresem:

 Doktorant-Szkoła doktorska

https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/szkola-doktorska-awf-katowice

Rejestarcja w systemie IRK (krok po kroku) do Szkoły Doktorskiej

Aby założyć konto w systemie IRK, należy wybrać opcję utwórz konto z menu u góry.

1. Należy zapoznać się z zasadami zawartymi w klauzuli informacyjnej oraz zaakceptować je, a następnie potwierdzić poprzez opcje "Wyrażam zgodę".

2. Proces rejestracji wykonuje się tylko raz, następne logowania odbywają się poprzez zakładkę "zaloguj się" (za pomocą adresu e-mail i hasła).

3. Po pomyślnym utworzeniu konta należy się zalogować i wykonać kolejne kroki rejestracji.

4. Należy uzupełnić dane z zakładki "moje konto" -> "formularze osobowe":

      - podstawowe dane osobowe;

      - adres i dane kontaktowe;

      - wykształcenie;

      - dodatkowe dane osobowe;

      - zdjęcie (przed zakwalifikowaniem się do przyjęcia na studia nie ma obowiązku przesyłania zdjęcia do legitymacji elektronicznej).

5. W zakładce "oferta" należy zapoznać się z listą dostępnych kierunków a następnie zapisać się na wybrany kierunek studiów.

6. Po dokonaniu wyboru kierunek/ki studiów znajdować się będą w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne".

 

Kontakt w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Informacji udziela Biuro Obsługi  Szkoły Doktorskiej,

tel.: (32) 207 51 27, e-mail: r.klosowska@awf.katowice.pl;