• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Koordynator zespołu opiekuńczo-terapeutycznego osób starszych

Details
Code ACK-KZOTOS
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 17
Duration 2 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2023 10:50 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka: studia dla absolwentów kierunków: fizjoterapia (co najmniej I stopnia), medycznych i pielęgniarstwo. Prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy
i umiejętności związanej z rehabilitacją, pielęgnowaniem i terapią osób starszych (neurologia gerontologiczna, ortopedia gerontologiczna, reumatologia gerontologiczna, psychiatria gerontologiczna, profilaktyka i leczenie odleżyn). Ponadto dostarczyć mają wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania, promocji zdrowia, organizacji opieki zdrowotnej i życia osób w podeszłym wieku, farmakologii w gerontologii,
werbalnego i niewerbalnego komunikowania się z osobą starszą.

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy z osobami starszymi, mieszkańcami domów opieki społecznej, pacjentami zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych, domów dziennego pobytu itp. Ponadto zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna dostarczyć ma umiejętności oraz kompetencji do kierowania zespołem terapeutyczno-opiekuńczym. Studia kończą się pracą dyplomową.  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 700 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia