• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Menedżer sportu i turystyki

Details
Code ACK-MSiT
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 14
Duration 2 semestry
Office opening hours 09.00-14.00, w soboty od 8:30-12:30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka: studia dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia), przygotowują do pracy w firmach prywatnych, stowarzyszeniach sektora prywatnego oraz zakładach i jednostkach budżetowych sektora publicznego funkcjonujących w obszarze kultury fizycznej. W ramach zajęć proponujemy między innymi: zarządzanie sportem i turystyką, rachunkowość menedżerską, promocję, marketing, ubezpieczenia i etykę w zarządzaniu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom menedżera sportu.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 600zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • dwóch zdjęć o wymiarach 3,5*4,5mm