• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej

Details
Code ACK-TAFAR
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 18
Duration 3 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2023 10:50 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca i muzyki, zapoznanie z różnymi formami ruchu, oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu i dźwięku. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kompozycje ruchowe, techniki taneczne, techniki gimnastyczne z muzyką (podstawy aerobiku i stepu), techniki relaksacyjne, pantomima. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację instruktora rekreacji ruchowej AWF fitness – nowoczesne formy gimnastyki.

Dodatkowe informacje: Osoby, które nie są absolwentami kierunków: wychowanie fizyczne (co najmniej I stopnia), kierunku sport, turystyka i rekreacja (co najmniej  I stopnia), aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym lub trener osobisty z dietetyką sportową lub nie posiadają uprawnień instruktora rekreacji ruchowej z innej specjalności – w celu uzyskania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej AWF w w/w specjalności, muszą zrealizować część teoretyczną kursu instruktora rekreacji ruchowej AWF (organizowaną w Akademickim Centrum Kształcenia).

Część teoretyczna jest dodatkowo płatna. 

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Artur Fredyk

Czas trwania:  3 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 700 zł

 


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • skan legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ( w przypadku posiadania takich uprawnień),
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl
  • oświadczenia o stanie zdrowia