• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Trener personalny

Details
Code ACK-TP
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 18
Duration 2 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera personalnego. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kształtowanie sylwetki ciała, metody treningowe stosowane w sporcie i rekreacji, fizjologia i anatomia wysiłku, identyfikacja potencjału motorycznego klienta, dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie w sporcie i rekreacji. Studia mają
na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych planowaniem i programowaniem treningu oraz współczesnymi trendami jego realizacji. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację trenera personalnego AWF Katowice.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr hab. Artur Gołaś, prof. AWF Katowice

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 2 000 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • kserokopii legitymacji Instruktora Sportu lub dyplomu Trenera Sportu ( w przypadku posiadania takich uprawnień),
  • oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach praktycznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl