• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Trener przygotowania sprawnościowego dzieci i młodzieży

Details
Code ACK-TPSDiM
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 16
Duration 2 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka: oferta oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Celem studiów jest podniesienie kompetencji uczestnika w zakresie przygotowania sprawnościowego dzieci i młodzieży w akademiach i klubach sportowych. Absolwent pogłębi wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu wszechstronnego i ukierunkowanego treningu dzieci i młodzieży. Program uwzględnia specyfikę kształtowania zdolności motorycznych u dzieci i młodzieży, ma na celu również profilaktykę urazów oraz harmonijny rozwój zdolności motorycznych niezbędnych do uprawiania w przyszłości wybranych dyscyplin sportowych. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kształtowanie siły i mocy dzieci i młodzieży, kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, usprawnienie ruchowe dzieci i młodzieży, żywienie dzieci i młodzieży, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację trenera AWF Katowice przygotowania sprawnościowego dzieci i młodzieży.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Mariola Gepfert

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 900 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia;

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • kserokopii dyplomu Trenera Sportu lub legitymacji Instruktora Sportu (w przypadku posiadania takich uprawnień),
  • oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach praktycznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl