• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Trener sportów walki

Details
Code ACK-TSW
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 18
Duration 2 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2023 10:50 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie lub pogłębienie umiejętności związanych z teorią
i praktyką w wybranych sportach walki, planowaniem i programowaniem treningu oraz współczesnymi trendami jego realizacji, fizjologią wysiłku fizycznego, żywieniem i suplementacją w sporcie, odnową biologiczną, wizerunkiem i dbałością o relacje z klientami. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację trenera sportów walki AWF Katowice.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Maciej Kostrzewa

Czas trwania:  2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 800 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • kserokopii legitymacji Instruktora Sportu lub dyplomu Trenera Sportu ( w przypadku posiadania takich uprawnień),
  • oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach praktycznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl