• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Trener zdrowego stylu życia

Details
Code ACK-TZSZ
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 15
Duration 2 semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2023 10:50 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka:  Studia dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia),  chcących podnosić poziom edukacji z zakresu zdrowego stylu życia. Zostały opracowane w odpowiedzi na znaczący wzrost zachorowalności społeczeństwa na choroby cywilizacyjne,  prezentowanie złych nawyków żywieniowych, niską aktywność fizyczną, rozwój cywilizacji i transportu, niski poziom wiedzy prozdrowotnej (również w aspekcie prewencji), niską świadomość celowego programowania aktywności fizycznej, metod wypoczynku i technik relaksacji oraz brak wiedzy na temat samorozwoju i realizacji. Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat zindywidualizowanego zdrowego odżywiania i wyrabiania nawyków żywieniowych. Pozna najlepsze sposoby na rozwijanie celowej aktywności ruchowej, dostosowanej do potrzeb i okresu życia jednostki. Zapozna się z psychogennymi uwarunkowaniami stresu oraz skutecznymi metodami walki z  nim. Pozna metody regeneracji organizmu wraz z innowacyjnymi metodami SPA i Wellness. Przyswoi wybrane metody z zakresu negocjacji interpersonalnych, samorealizacji i rozwoju osobistego i zawodowego. Studia umożliwiają pracę w charakterze propagatora zdrowego stylu życia w ośrodkach zdrowia, szkołach, klubach fitness i ośrodkach SPA.
W ramach studiów proponujemy między innymi: profilaktyka chorób cywilizacyjnych, psychologiczne aspekty aktywności fizycznej, indywidualne metody modelowania sylwetki, yoga psychofizyczna, fitness – Total Body Condition.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację trenera zdrowego stylu życia AWF Katowice.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe

Koordynator studiów: dr Beata Manowska

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 600 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

  • oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach praktycznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl