• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie w systemach ochrony zdrowia

Details
Code ACK-ZwSOZ
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 14
Duration 2 semestry
Recruitment committee address 9.00-14.00, w soboty od 8.30-12.30 (według grafiku dyżurów)
Required document
  • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2023 10:50 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Studia skierowane są do osób pracujących w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz wszystkich zainteresowanych, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest posiadanie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania w systemach ochrony zdrowia.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz wyrobienie umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania organizacjami działającymi  w infrastrukturze ochrony zdrowia (np. szpital, dom pomocy społecznej) w zakresie ekonomiki i finansów, promocji zdrowia, kontraktowania świadczeń medycznych. Uczestnicy poznają priorytety polityki zdrowotnej w Polsce i UE, prawne podstawy oraz infrastrukturę ochrony zdrowia.

Atutem naszych studiów jest prowadzenie zajęć przez wieloletnich praktyków w zakresie pozyskiwania funduszy, kontraktowania świadczeń medycznych, zarządzania jakością i ryzykiem, zarządzania kapitałem ludzkim w systemach ochrony zdrowia. Część kadry dydaktycznej posiada również dorobek naukowy w obszarach medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Koordynator studiów: dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane  w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 600 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.