Unia Europejska

Rekrutacja 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szanowni Kandydaci, zapraszamy do częstego zaglądania do zakładki "Aktualności", na bieżąco pojawiać się tam będą ważne informacje.

Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 Rejestarcja w systemie IRK (krok po kroku)

Aby założyć konto w systemie IRK, należy wybrać opcję utwórz konto z menu u góry.

1. Należy zapoznać się z zasadami zawartymi w klauzuli informacyjnej oraz zaakceptować je, a następnie potwierdzić poprzez opcje "Wyrażam zgodę".

2. Proces rejestracji wykonuje się tylko raz, następne logowania odbywają się poprzez zakładkę "zaloguj się" (za pomocą adresu e-mail i hasła).

3. Po pomyślnym utworzeniu konta należy się zalogować i wykonać kolejne kroki rejestracji.

4. Należy uzupełnić dane z zakładki "moje konto" -> "formularze osobowe":

      - podstawowe dane osobowe;

      - adres i dane kontaktowe;

      - wykształcenie;

      - dodatkowe dane osobowe;

      - zdjęcie (przed zakwalifikowaniem się do przyjęcia na studia nie ma obowiązku przesyłania zdjęcia do legitymacji elektronicznej).

5. Kandydaci na studia pierwszego stopnia wprowadzają egzaminy maturalne i wyniki matur w zakładce "wykształcenie" -> "edytuj wyniki egzaminów" (w przypadku oczekiwania na wyniki matur należy zaznaczyć zdawane przedmioty na określonym poziomie a uzupełnić je niezwłocznie po ogłoszeniu wyników - najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji).

6. Kandydaci na studia drugiego stopnia wprowadzają wyniki egzaminów dyplomowych w zakładce "wykształcenie" -> "edytuj wyniki egzaminów". W przypadku problemów z zapisaniem się na wybrany kierunek bez oceny z dyplomu, informujemy, iż po uzupełnieniu zakładki "wykształcenie" należy w "edycji wyników egzaminów" zaznaczyć kratkę "Czy zdawany" i po jej zapisaniu będzie możliwość wyboru i zapisu z oferty preferowanego kierunku.

7. Kandydaci którzy chcą skorzystać z preferencji dla laureatów i finalistów olimpiad oraz kandydaci, którzy chcą uzyskać punkty dodatkowe - przesyłają skan wymaganych dokumentów do dna zakończenia rejestracji internetowej.

8. W zakładce "oferta" należy zapoznać się z wachlarzem dostępnych kierunków a następnie zapisać się na wybrany kierunek/ki studiów.

9. Po dokonaniu wyboru kierunek/ki studiów znajdować się będą w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne".

10. Należy dokonać opłaty rekrutacyjnej (dane do przelewu dostępne będą w zakładce "moje konto" -> "płatności").

11. Skierowania na badania lekarskie będą do pobrania w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki". Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich znajdują się poniżej.

12. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu i wyników rekrutacji będą pojawiać się na indywidualnym koncie kandydata.

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki (aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia, sport, trener osobisty z dietetyką sportową, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne), na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich (NIE DOTYCZY kandydatów na kierunek ZARZĄDZANIE) - zaświadczenie lekarskie powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Skierowania na badania lekarskie będą do pobrania po wyborze kierunku studiów w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki".
Informujemy, iż badania lekarskie można wykonać w niżej wymienionej placówce. Badania te są bezpłatne. Badania realizowane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata.
Lekarz medycyny pracy przyjmuje od poniedziałku do piątku. Na wizytę należy się umówić telefonicznie w godzinach 7:00-18:00.

Adres placówki wykonującej badania:

Medyczne Centrum Specjalistyczne Polimed Sp z o.o.
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
tel. 32/353-21-59, 32/253- 88-76

Dojazd:

- od przystanku Katowice AWF w stronę dworca PKP linią autobusową nr 11, 177, 193, 296, 657 w kierunku Katowice Sokolska, wysiąść na 4 przystanku Katowice Sokolska i przejść ok. 500 metrów w kierunku al. Korfantego;

- od przystanku Katowice AWF w stronę dworca PKP linią autobusową nr 9, 10, 12, 37, 46, 48, 115, 297, 632, 689, 900 w kierunku Katowice Dworzec, wysiąść na 3 przystanku Katowice Dworzec i przejść ok. 700 metrów ul. Stawową w kierunku al. Korfantego.

Kontakt

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii COVID-19,
prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie IRK Awf Katowice, lub mailowo na adres rekrutacja@awf.katowice.pl,
w sprawach pilnych telefonicznie (32)2075121, (32)2075357 w godzinach od 10.00 do 14.00.