• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w Systemach Ochrony Zdrowia

Szczegóły
Kod ACK-ZwSOZ
Jednostka organizacyjna Akademickie Centrum Kształcenia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia studia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej 9.00-14.00, w soboty od 9.00-13.00 (według grafiku dyżurów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie.
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia). Studia skierowane są do osób pracujących w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz wszystkich zainteresowanych, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest posiadanie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania w systemach ochrony zdrowia.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz wyrobienie umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania organizacjami działającymi  w infrastrukturze ochrony zdrowia (np. szpital, dom pomocy społecznej) w zakresie ekonomiki i finansów, promocji zdrowia, kontraktowania świadczeń medycznych. Uczestnicy poznają priorytety polityki zdrowotnej w Polsce i UE, prawne podstawy oraz infrastrukturę ochrony zdrowia.

Atutem naszych studiów jest prowadzenie zajęć przez wieloletnich praktyków w zakresie pozyskiwania funduszy, kontraktowania świadczeń medycznych, zarządzania jakością i ryzykiem, zarządzania kapitałem ludzkim w systemach ochrony zdrowia. Część kadry dydaktycznej posiada również dorobek naukowy w obszarach medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rodzaj studiów – studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Koordynator studiów: dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia realizowane  w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 600,-PLN


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

 

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

  • zapisać się na studia podyplomowe poprzez system IRK,
  • wygenerować ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK,

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

  • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK (np. jako pdf),
  • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.